دلنوشته

گاهی حرف هایی هست که در گلویت میماند،حرف هایی برای نگفتن... . بغض میکنی ، اذیت میشوی ، میبینی که نمی توان آن ها را با هر کسی در میان گذاشت، این جور حرف ها را اینجا حک میکنم!

دلنوشته

گاهی حرف هایی هست که در گلویت میماند،حرف هایی برای نگفتن... . بغض میکنی ، اذیت میشوی ، میبینی که نمی توان آن ها را با هر کسی در میان گذاشت، این جور حرف ها را اینجا حک میکنم!

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده استسه رباعی زیبا از خیام:


  آن روز که توسن فلک زین کردند 

                                              و آرایش مشتری و پروین کردند

این بود نصیب ما ز دیوان قضا

                                              ما را چه گنه قسمت ما این کردند  یا رب تو جمال آن مه مهرانگیز

                                           آراسته ای به سنبل و عنبر نیز 

پس حکم کنی که در وی منگر

                                          پس حکم چنان بود که کج دار و مریزبر من قلم قضا چو بی من رانند

                                          پس نیک و بدش ز من چرا میدانند

دی بی من و امروز چو دی بی من و تو

                                         فردا به چه حجتم به داور خوانند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۲ ، ۱۲:۴۳
msa